22-12-2016 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Ændring af Tønder Kommunes styrelsesvedtægt jvf. vederlagsbekendtgørelse#2 - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ny skole i Skærbæk#3 - Frigivelse af anlægsmidler til energioptimering af plejecentre#4 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af lokaler til hjemmepleje og sygepleje i Løgumkloster#5 - Frigivelse af midler til udførelse af Potentialeplan for Lakolk butikstorv#6 - Frigivelse af anlægsmidler til Byfornyelse Skærbæk#7 - Ansøgning om overførsel af midler til grussti i Branderup#8 - Havneby Dige. Ansøgning om tilskud til forstærkningsarbejde#9 - Ny brandstation Tønder#10 - Evaluering af indsatsområder i Tønder Kommunes strategiplan#11 - Ønske om seværdighedsskilt ved motorvejen om Løgumkloster kirke#12 - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning i 2017#13 - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter hospitalsophold i 2017#14 - Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp#15 - Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice 2017#16 - Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp 2017#17 - Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne på respiratorområdet#18 - Ansøgning om forlænget dispensation fra Børnegården Sdr. Sejerslev#19 - Idehøring af Heliport på Rømø#20 - Forslag til Lokalplan- og Kommuneplantillæg for udvidelse af STUK i Toftlund#21 - Byggemodning af grunde på Rugmarken i Løgumkloster#22 - Ændring af udstykning Torps Have#23 - Salg af Vestergade 21, Tønder#24 - Salg af Ribelandevej 23 i Tønder#25 - Parkeringskontrol i Tønder Kommune#26 - Forlængelse af resultatkontrakt for Rømø-Tønder Turistforening#27 - Forslag til Beskæftigelsesplan 2017 - 2018#28 - Ny aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig#29 - Region Sønderjylland-Schleswig: Budget 2017-2018#30 - Investeringsforslag på arbejdsmarkedsområdet i 2017#31 - Anlægsregnskab og godkendelse af skema C for 48 boliger ved Handicap Løgumgård#32 - Anlægsregnskab vedr. udskiftning af vinduer, 48 almene boliger på Løgumgård#33 - Tønder Forysning - Takster 2017#34 - Legatsag (Lukket punkt)#35 - Legatsag (Lukket punkt)

Næste møde i Kommunalbestyrelsen er den 22. december 2016 kl. 18.00. Transmissionen starter ca. 10 minutter før.

Denne video er set i alt: 285
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 7
Det seneste år: 285
There is no video in the channel yet. There is no video yet.