30-03-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Legatregnskaber for året 2016 for legater administreret af Kommunalbestyrelsen#2 - Driftsbevillinger - Overførsel fra 2016 til 2017#3 - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017#4 - Tønder Kommunes Årsregnskab 2016#5 - Afsluttede anlægsprojekter 2016 > 2 mio. kr.#6 - Låneramme 2016#7 - Budget 2018 - Rammeudmelding#8 - Frigivelse af midler til forundersøgelser vedr. sænkning af vandstanden i Lakolk sø#9 - Frigivelse af midler til renovering af gadelys#10 - Organisering af modtageundervisning#11 - Evaluering af forsøgsordning vedr. lærernes arbejdstid#12 -Anlægsregnskab - Totalrenovering af Tønder Sport og Fritidscenter#13 - Zeppelin Museet - reperation af tagkonstruktion#14 - Rømø-Tønder Turistforening - forlængelse af resultatkontrakt 2016 samt evaluering 2015#15 - Ny vejledning til udarbejdelse af dagsordenpunkter til politisk behandling#16 - Beslutningsgrundlag for ny skole i Skærbæk#17 - IT-sikkerhedspolitik#18 - Ajourføring af forsikrings- og risikostyringspolitik#19 - Skærbæk Boligforening anmoder om tilladelse til salg af ejendommen Storegade 34, Skærbæk#20 - Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-21#21 - Kommuneplantillæg nr. 50-740 og Lokalplan nr. 097-740, Rekreativt område ved Langlivej, Rømø#22 - Sag efter initiativretten: vindmølleparker#23 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44-680 og lokalplan nr. 103-680 samt miljørapport - opstilling af vindmøller ved Vindtved#24 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 46-620 og lokalplan nr. 096-620 for et område til pladskrævende varegrupper ved Nørremarksvej i Tønder#25 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 56-220 og lokalplan nr. 111-220 for et erhvervsområde ved Højervej i Sdr. Sejerslev#26 - Tillæg 6 til spildevandsplan 2013-2017

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 30. marts 2017 Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 894
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.