29-06-2017 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Høringssvar til tyske myndigheder#2 - Kommuneplantillæg nr. 44-680, lokalplan nr. 103-680 samt miljørapport - vindmøller ved Vindtved#3 - Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet#4 - Rømø Havn - regenskab 2016 samt bestyrelses honorar#5 - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ændring af parkeringsplads med rundkørsel ved Toftlund Skole#6 - Frigivelse af midler til asfaltering af grusveje#7 - Projektforslag for tømning af Bachmanns Mølledam og del af Vidå for sediment#8 - Gennemgang af kommueplanrammer for ferie- og fritidsreservationer#9 - Etablering af fælles vækstråd for erhverv, turisme, detailhandel og Tønder Kommune#10 - Samarbejde med Rømø - Tønder Turistforening 2017#11 - Vurdering af Kommunalbestyrelsens adgang til at pålægge udlevering af regnskabsmateriale#12 - Ændring af Ældrerådets vedtægter#13 - Overtagelse af Plejecenter Mosbølparkens servicearealer#14 - Richtsens Plejecenter - udskiftning af tag på Skovbrynet#15 - Skærbæk Boligforening, afdeling 9, ansøger om tilladelse til optagelse af realkreditlån og kommunegaranti for lånet#16 - Integrationsgrunduddannelse (IGU) i Tønder Kommune#17 - Indsatsplaner for beskyttelse af grund- og drikkevand i områderne Tønder, Løgumkloster m.fl. og i Arrild m.fl.#18 - Lejekontrakt mellem Tønder Kommune og Fonden Holmevejens Ridecenter#19 - Ansøgning om etablering af klasse med 30 elever på Tønder Distriktsskole#20 - Rykning af pantebreve (Lukket)#21 - Principbeslutning om udbud af bygning og areal til salg (Lukket)#22 - Klage (Lukket)

Se eller gense kommunalbestyrelsen 29. Juni 2017 Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 535
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 535
There is no video in the channel yet. There is no video yet.