31-01-2018 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Vederlag#2 - Tønder Kommunes styrelsesvedtægt#3 - Forretningsorden for Tønder KommunePunkt #4 - #51 behandles under 1 punkt#4 - Folkeoplysningsudvalget#5 - Tønder Gymnasium, bestyrelsen#6 - Tønder Handelsskole, bestyrelsen#7 - Højer Designefterskole, bestyrelsen#8 - Kiers Gaard#9 - Tønnisgård#10 - Museet Holmen#11 - Rømø-Tønder Turistforening#12 - Destination Sønderjylland#13 - Bothilde Boysens legat#14 - H. S. Jessens Legat for Turnerbund Tondern#15 - Skærbæk Fritidscenter#16 - Tønder Sports- og Fritidscenter#17 - Slotfelt#18 - Arrild Svømmehal#19 - Mind Factory by ECCO#20 - Fælles LAG Haderslev - Tønder#21 - Kong Frederik Fonden til musikfremme#22 - Kong Frederik IX`s klokkespil#23 - Region Sønderjylland - Schleswig, bestyrelsen#24 - Region Sønderjylland - Schleswig, arbejdsmarkedudvalg#25 - Region Sønderjylland - Schleswig, kulturudvalget#26 - Region Sønderjylland - Schleswig, udvalget for udvikling#27 - Sønderjysk Koordinationsudvalg#28 - Løgumkloster Refugium#29 - Bevillingsnævn#30 - Valgbestyrelse - kommunal valg#31 - Valgbestyrelse - folketingsvalg#32 - Valgstyrere og tilforordnede#33 - Tilforordnede vælgere til modtagelse af brevstemmer i særlige boformer og vælgernes hjem#34 - Valgstyrere til at kontrollere brevstemmer#35 - Byfornyelse/midtby-udvalg for Tønder By#36 - Brugerråd for Naturstyrelsen, Vadehavet#37 - Nationalpark Vadehavet, Bestyrelsen#38 - Rådgivende udvalg for Tøndermarsken#39 - Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet#40 - Den dansk-tyske grænsevandløbskommission#41 - Kommunerns Landsforenings delegeret møde#42 - KIMO Danmark#43 - Fonden til bevarelse af gamle Rømøhuse#44 - Højer Bygningsbevaringsfond#45 - Bestyrelsen for Højer Byfond#46 - Ballum Enges Forskønnelsesudvalg#47 - 4. maj Kollegiet, bestyrelsen#48 - Nørrevejens Kraftvarmeværk#49 - Tønder Ungdomsskole#50 - Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd#51 - Havevængets bestyrelse#52 - Beboerklagenævn#53 - Huslejenævn#54 - Udpegning af formand til 4+ styregruppen#55 - Udpegning af medlemmer og suppleanter til Kulturelt Forum 2018 - 2021#56 - Udpegning og godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget#57 - Kommissorium for Landdistrikts- og Bosætningsudvalg, § 17.4 udvalg - 2018#58 - Valg af repræsentanter til Handicaprådet#59 - Valg af medlemmer til kontaktråd#60 - Kompetenceplan for Økonomiudvalgets område#61 - Kompetenceplaner for de stående udvalg#62 - Den udvidede udfordringsret#63 - Høring af Ministerdeklaration - Det Trilaterale Vadehavssamarbejde#64 - Udbetaling af støtte til filmprojekter#65 - Flyhangar - den videre proces#66 - Interreg-projekt Fit4Jobs@WaddenC#67 - Sektorplan Ældreområdet Tønder Kommune#68 - Frigivelse af anlægsmidler til Vidåværkstedet#69 - Anvendelse af værdighedsmidler i 2018#70 - Salg af tidligere børnehave i Agerskov#71 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 61-710 og Lokalplan nr. 120-710 - Fritidsboliger ved Havnebyvej/Lyngvejen, Rømø#72 - Trafikplan Møgeltønder#73 - Sag efter initiativretten: politik for at undgå interessekonflikter#74 - Sag efter initiativretten: etablering af dør#75 - Salg af areal (Lukket)#76 - Salg (Lukket)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 31. Januar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 458
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 10
There is no video in the channel yet. There is no video yet.