26-04-2018 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Zeppelin Tønder - politisk styregruppe#2 - Udpegning af medlem til styregruppen for Tøndermarsk Initiativet#3 - Rømø Havn - regenskab 2017#4 - Principbeslutning om afgivelse af støttetilsagn til opførelse af nye almenboligprojekter#5 - Forsikring af frivillig indsats i Tønder Kommune#6 - Afrapportering på arbejdsmarkedsområdets investeringer for 2017#7 - Politisk styregruppe for samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune#8 - Statusbeskrivelse Sektorplan på Ældreområdet#9 - Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner - efter høring#10 - Udmøntning af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre - efter høring#11 - Evaluering af rullende skolestart og aldersblandede klasser#12 - Fælles sønderjysk FGU#13 - Byggemodning af grunde på Langager i Bredebro#14 - Renovering af gadelys status og økonomi#15 - Korrosionsbeskyttelse af Vidåslusen#16 - Indsatsplan for beskyttelse af grundvand - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker#17 - Kommuneplantillæg nr. 61-710 og Lokalplan nr. 120-710 for et boligområde, Fritidsboliger ved Havnebyvej/Lyngvejen#18 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 64-310 og Lokalplan nr. 123-310 for boliger i Løgumgårde, Løgumkloster#19 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 51-450 og Lokalplan nr. 126-450 til rekreative formål, Aktivitetspark Branderup by#20 - Forslag til Kommunplantillæg nr. 67-110 og Lokalplan nr. 114-110 Bymidten øst for jernbanen i Bredebro#21 - Igangsætning af planlægning for heliport#22 - (UDGÅET) Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet ved Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a.#23 - Sag efter initiativretten: indkaldelse af stedfortrædere#24 - Sag efter initiativretten: 400 MW EL Master mellem Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder.

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 26. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 234
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 234
There is no video in the channel yet. There is no video yet.