22-12-21 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Midlertidig delegation af kompetence#3 - Slutevaluering af Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022#4 - Tønder Kommunes Psykiatriplan 2021 - 2024#5 - Borgerrådgiverens beretning 2021#6 - Godkendelse af Skema C, Tønder Andelsboligforening, adf. 1.#7 - Godkendelse af regnskab 2020 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn#8 - Budget 2021 for Tønder Kommunes Jordkøbsnævn#9 - Fonden Hjemsted Oldtidspark i likvidation#10 - Reorganisering af § 17 stk. 4-udvalg til Tønder Midtbyplan#11 - Reorganisering af § 17 stk. 4-udvalg til Toftlund Udviklingsplan#12 - Godkendelse af Tønder Kommunes bosætningsstrategi#13 - Godkendelse af kvalitetsstandard for sundhedspleje i 2022 efter høring#14 - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning i 2022 efter høring#15 - Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter hospitalsophold i 2022 efter høring#16 - Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp efter høring#17 - Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice 2022 efter høring#18 - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022 - 2025#19 - Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp 2022 efter høring#20 - Finansiering af merudgift efter licitation på Distriktsskolen i Løgumkloster#21 - Beskæftigelsesplan 2022 efter høring#22 - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Tønder Kulturskoles bygning#23 - Godkendelse af handleplan til Politik for Kultur-, Fritid- og Landdistrikter 2022-2023#24 - Opdatering af Kulturelt Forums vedtægter.#25 - Sammensætning af bestyrelsen i Kong Frederiks-fonden efter Kommunalvalget#26 - Opdatering af Tønder kommunale Billedkunstråd vedtægter#27 - Handelsstrategi energikøb#28 - Nye ejendomsvurderinger i forbindelse med ny lokalplan#29 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 127-130 og Lokalplan nr. 156-130 - boligområde i Visby#30 - Salg af facade erhvervsjord ved Ndr. Landevej i Tønder#31 - Mulighedsstudie for Lakolk

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 22. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 209
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 209
There is no video in the channel yet. There is no video yet.